• Požičovňa prídavných zariadení
    Vykúpime, opravíme, odpredáme, zapožičiame
    Prídavné zariadenia pre vysokozdvižné vozíky

Bolzoni Auramo

bolzoni


Skupina BOLZONI AURAMO, jednotka v európskej produkcii prídavných zariadení pre vysokozdvižné vozíky, jeden z dvoch najvýznamnejších výrobcov na svete, pokračuje vo svojej ceste, ktorá prináša ďalší pokrok v metódach manipulácie s materiálom a ponúka nové inovačné riešenia pre každý článok dopravného reťazca.

Globálna vízia spoločnosti BOLZONI AURAMO umožňuje spoločnosti posunúť latku svojich noriem kvality a reagovať na potreby trhu na všetkých piatich kontinentoch.
 

Spoločnosť stabilne a trvale vkladá významné investície do výskumu, vývoja a do najnovších výrobných technológií. Naplno využíva možnosti 7 výrobných závodov, vďaka čomu môže ponúknuť zákazníkom nové príležitosti v oblasti manipulácie s materiálom a inovácie v oblasti existujúcej ponuky prídavných zariadení.

Od roku 2014 vystupuje Bolzoni Auramo spoločne so značkou Meyer. Spojenie oboch významných spoločností prináša výhody spolu s distribučnou aj servisnou sieťou, možnosti čerpať z vynikajúceho technologického zázemia pri výrobe produktov a v neposlednom rade aj v nadviazanie na tradíciu oboch svetových značiek.
www.bolzoni-auramo.comPrídavné zariadenia popredných najlepších svetových značiek.

Prídavné zariadenia značiek Bolzoni – Auramo a MEYER sú jedným z produktov,
ktoré Vám ponúkame ako výhradný dovozca.


Vyberiete
objednáte
dovezieme
a potom používate!